Kenniscentrum

1. Forecasting binnen HR

Volgens Wikipedia is een forecast een voorspelling van de toekomstige vraag in de markt naar een bepaald product. Op grond hiervan kan men de benodigde grondstoffen bestellen of fabriceren om aan de toekomstige vraag te voldoen. Een dergelijke planmatige aanpak wordt als essentieel gezien voor een gezond bedrijfsbeleid. Maar net als met eender welk ander kapitaal, dient men ook aan het menselijk kapitaal voldoende aandacht te schenken. Zo is het belangrijk om in te schatten wat het menselijk kapitaal zal bijdragen tot de actieve groei van een bedrijf en moet er ook gekeken worden naar welke investeringen nodig zijn om dit kapitaal optimaal te doen opbrengen.

2. Sluit arbeidsmarkt de deuren voor schoolverlaters?

Sedert een aantal jaren duikt deze uitspraak met schering en inslag op in het debat rond jongeren en werk. De verminderde openstaande vacatures worden vooral ingenomen door de reeds grote groep aan werkzoekenden mét werkervaring. Bedrijven zoeken kandidaten met drie tot vijf jaar werkervaring. En anderzijds kan je toch geen ervaring opdoen als je bij aanvang geen kansen krijgt. Of toch?

3. Moet leeftijd echt zo'n belangrijke rol spelen in de selectieprocedure?

De antidiscriminatiewetgeving van 2007 geeft duidelijk aan dat er tijdens aanwervingsprocedures niet mag geselecteerd worden op elementen als leeftijd, ras, seksuele geaardheid en geslacht. Met andere woorden, op die kenmerken waar een persoon niets aan kan verhelpen.