Een tijdsefficiënter en goedkoper aanwervingsbeleid

Passo Avanti | HR-dienstverlening 

DOELSTELLINGEN

 

EEN TIJDSEFFICIENTER EN GOEDKOPER AANWERVINGSBELEID!

Hebt u zelf ook al gevloekt bij de dure kost van een aanwerving? Kijkt u nu al op tegen de vaak erg tijdsintensieve procedure om een nieuwe medewerker aan te trekken? Hebt u het gevoel dat u als kleine speler moeilijkheden hebt om op te boksen tegen grotere en meer bekende bedrijven die uitgebreide loonpakketten kunnen aanbieden?

 

EEN AANWERVINGSBELEID DAT GERICHT IS OP HET AANTREKKEN VAN DE JUISTE MEDEWERKER

Tijdens deze training wordt ingezet op een hedendaags maar duurzaam aanwervingsbeleid. De rode draad doorheen deze tweedaagse training is een professioneel aanwervingsbeleid op te zetten dat leidt tot een duidelijke kostenbesparing. We lopen doorheen het volledige proces, vanaf het opstellen van functiebeschrijvingen, het inzetten van de juiste interviewtechnieken tot het uitrollen van een competitief loonbeleid geënt op uw budgetten.

 

De opleiding legt u uit:

-          Waartoe dienen functiebeschrijvingen en competentiegrids?

-          Welke componenten zitten in een aantrekkelijke vacature?

-          Welke instroomkanalen leveren u betere successen op in het rechtstreeks aantrekken van kandidaten? Wat is het belang van social media?

-          Hoe stelt u een gestructureerd competentiegericht interview op?

-          Welke type vragen bestaan er en wanneer zet u welk type vragen in?

-          Wanneer en welke testen moet u inzetten en zijn deze allesbepalend?

-          Hoe analyseert u het interview en zorgt u voor een objectieve beoordeling?

-          Hoe stelt u een aantrekkelijk maar ook competitief loonbeleid op dat uw medewerkers langdurig aan jouw bedrijf verbindt?

-          Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers een langdurig engagement met uw bedrijf aangaat?

 

UW RESULTATEN

Na deze opleiding:

-        Weet u hoe u hoe u vlot functiebeschrijvingen, competentiegrids en beoordelingsfiches kan opstellen;

-        Weet u wat belangrijk is bij het opstellen van een aantrekkelijke vacature;

-        Leert u gericht te kiezen voor sterke kanalen en er optimaal gebruik van te maken om zo uw poule aan kwalitatieve kandidaten te vergroten;

-        Leert u inschatten of en welke persoonlijkheids- of competentietesten bijkomend interessant zijn;

-        Leert u op een gestructureerde manier te interviewen en een sterke en objectieve analyse te maken van de competenties van uw kandidaat;

-        Leert u, indien u wenst te blijven werken met externe partners, op welke manier zij hun werking kunnen afstemmen op uw processen;

-        Leert u de diverse looncomponenten en deze samen te brengen tot een aantrekkelijk en concurrentieel loonbeleid aangepast aan uw budgetten.

 

OP WIE GERICHT?

 

-          Verantwoordelijken voor het aanwervings- en HR-beleid;

-          Zaakvoerders die willen inzetten op een tijd- en kostenbesparende procedure;

-          Mensen met een sterke interesse in HR;

-          Junior HR-medewerkers die hun bedrijf willen helpen professionaliseren;

-          Specifiek gericht op kleine ondernemingen die geen gespecialiseerde recruiter in huis hebben.

 

DOCENT

Anima Van Hoof

Anima Van Hoof is zaakvoerder van Passo Avanti. Zij deed ervaring op binnen werving en selectie bij gekende bedrijven zoals Deme, Strabag, Deceuninck, DS Smith. Daarnaast werkte zij samen met Voka en VDAB om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen. Voordien kon Anima Van Hoof verschillende jaren ervaring binnen rekrutering en HR, maar ook als leidinggevende bij onder meer Stad Antwerpen en Attentia. Daarnaast heeft zij een officiële erkenning als MBTI-coach.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

INSCHRIJVEN

De opleiding vindt plaats op datum van:

Het betreft een tweedaagse opleiding.

 

PRIJS

1500 EUR (excl. btw) per persoon: de opleidingen van Passo Avanti komen in aanmerking voor de subsidies van de KMO-portefeuille. U kan tot 40% korting krijgen op deze prijs.

 

KMO-portefeuille:

Passo Avanti is een geregistreerd dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille (Registratienummer advies: DV.A231519 – Registratienummer opleiding: DV.0231518).

Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 40% steun genieten via de KMO-portefeuille. U ontvangt maximaal 10.000 euro steun per jaar.

Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 30% steun genieten via de KMO)portefeuille. U krijgt maximaal 15.000 euro per jaar.

 

Passo Avanti is een geregistreerd dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) en dit voor de pijlers opleiding & advies.

 

Definitie opleiding: Het onderricht, gevolgd door de werkenden in de onderneming bij een dienstverlener, dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming en gericht is op de kernprocessen van de onderneming. De opleiding draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

 

Wat zijn de in aanmerking komende kosten voor opleiding?

Volgende opleidingskosten kunnen gesubsidieerd worden:

ü  De kost van de opleiding

ü  Catering beperkt tot 25 euro per persoon per dag

ü  Cursusmateriaal voor zover dit uitsluitend wordt gebruikt tijdens de opleiding

ü  Verplaatsingskost docent

ü  BTW kan nooit gesubsidieerd worden

U doet uw steunaanvraag vanaf de inschrijving en tot veertien dagen na de start van de lessen. De opleiding moet beëindigd zijn voor 31 december van het kalenderjaar dat volgt op het jaar van de subsidieaanvraag.

 

Definitie advies

Het advies, verleend door de dienstverlener, dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming en dat bijdraagt tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

Het advies kan de volgende vormen aannemen:

ü  Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie.

ü  Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

Wat zijn de in aanmerking komende kosten van een advies?

ü  De kosten van het advies (beperking van het uurtarief valt weg)

ü  BTW kan nooit gesubsidieerd worden

 

U vraagt de steun online aan vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking.

Het advies moet beëindigd en gefactureerd zijn voor 31 december van het kalenderjaar dat volgt op het jaar van de subsidieaanvraag.

Per overeenkomst voor het verlenen van advies maximaal 1 subsidieaanvraag.

Voor meer info i.v.m. de KMO-portefeuille verwijzen wij u graag naar de website van “Agentschap Innoveren & Ondernemen” – http://www/kmo-portefeuille.be/”.

 

VOORSTELLING VAN PASSO AVANTI

Passo Avanti is een gespecialiseerd adviesverlener in HR-processen. Passo Avanti heeft een jarenlange ervaring in het identificeren van pijnpunten, valkuilen en uitdaging die zich voordoen zowel in de carrièreflow van (nieuwe) medewerkers als bij het inbedden van de HR-strategie binnen de bredere organisatiestrategie.

Het succes van bedrijven en organisaties hangt mede af van belangrijke pijlers, zoals de bedrijfscultuur, het loonbeleid, de erkenning voor geleverde prestaties, en dies meer.  Passo Avanti licht de organisatie door op afzonderlijke bedrijfsprocessen (b.v. het aanwervingsbeleid), maar probeert haar advies steeds te enten binnen het bredere kader waarin de organisatie zich beweegt.

Passo Avanti is een volledig autonome BVBA, waardoor onafhankelijk advies aan verschillende stakeholders binnen de sector gegarandeerd kan worden. Intussen heeft zij een gedegen ervaring zowel bij grote multinationals als bij lokale KMO’s, waardoor ze een brede visie kan houden.

Passo Avanti heeft zich ook steeds geprofileerd als een maatschappelijk betrokken speler. In dat opzicht heeft zij zich reeds kosteloos ingeschreven in projecten in samenwerking met VDAB en Voka. Zij trad ook kosteloos op als gastspreker of gastleerkracht in onderwijsinstellingen.

 

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *
:
Verificatie:
5 maal 4  =   Geef het resultaat in
U kan na het versturen te allen tijde via deze link uw persoonlijke gegevens aanpassen en/of verwijderen die bewaard worden op onze website en dit in het kader van de nieuwe GDPR wetgeving. (25/05/2018)

Persoonsgegevens aanpassen