Disclaimer

Bij Passo Avanti hechten we veel belang aan privacy en transparantie. We willen u daarom informeren over ons privacybeleid en het bijhouden van gegevens. Deze aanpassingen gaan in vanaf 25 mei 2018 en zullen volledig conform de nieuwe GDPR-wetgeving zijn.

 

Hieronder een overzicht van ons beleid:

 

·      Basisprincipes van privacy:

ü  U bent eigenaar van uw gegevens, zowel wanneer deze rechtstreeks als onrechtstreeks in het bezit van Passo Avanti zijn gekomen. U hebt ten allen tijde inzage in uw eigen gegevens en hebt het recht om deze aan te passen of deze te laten schrappen. U kan dit melden via anima@passo-avanti.com.

ü  Passo Avanti behoedt zich ervoor om ongewenste mailings rond te sturen. U krijgt enkel informatie toegestuurd indien u hierover zelf een vraag stelt.

ü  Uw gegevens worden op een aparte opslagplaats bewaard, waardoor ongewenste en onbedoelde uitwisseling van uw gegevens vermeden wordt. 

ü  Uw gegevens zullen niet aan derden worden uitgewisseld, tenzij u hiervoor de toestemming heeft gegeven. Indien Passo Avanti van mening is dat uw gegevens interessant kunnen zijn voor een derde partij zal zij u hierover contacteren schriftelijk contacteren en deze pas verstrekken indien u schriftelijk hiervoor toestemming hebt gegeven.

ü Uw gegevens blijven gedurende 1 jaar in ons bestand, tenzij u via schriftelijke berichtgeving laat weten een andere termijn te wensen. 

 

·      Gegevensbewaring van onrechtstreeks verkregen gegevens:

ü  Door de aard van de activiteiten van Passo Avanti kan het voorkomen dat gegevens onrechtstreeks in de bestanden van Passo Avanti terechtkomen. In sommige gevallen kan Passo Avanti niet anders dan deze op de eigen software tijdelijk te bewaren. Passo Avanti zal zich er van gewissen om gegevens uitsluitend voor de betrokken opdracht te gebruiken en geenszins aan derde partijen door te geven tenzij anders werd overeengekomen met de eigenaar van de gegevens, uzelf in dit geval. 

ü  Passo Avanti behoudt zich het recht voor om gedurende deze periode de eigenaar van de gegevens (uzelf) te contacteren voor doeleinden die bij de betrokken opdrachten behoren.

ü Uiterlijk 30 dagen na afloop van de betrokken opdracht, zal Passo Avanti alle indirect verkregen informatie uit haar bestanden verwijderen, tenzij anders overeengekomen met de eigenaar van de gegevens. Passo Avanti behoudt hierin het recht om gedurende deze 30 dagen de eigenaar van de gegevens te contacteren met de vraag of deze in de eigen bestanden mogen terechtkomen en bewaard kunnen worden gedurende de duurtijd van 1 jaar. Na schriftelijke toestemming worden deze, net als direct verkregen gegevens, bijgehouden op een aparte opslagplaats.

 

·     Beveiliging van de gegevens:

ü  Alle persoonlijkheidsgegevens die rechtstreeks ontvangen worden maar waar niet onmiddellijk acties aan gekoppeld worden, zullen uiterlijk na 30 kalenderdagen overgezet worden op een aparte opslagruimte. 

ü  Alle persoonlijke gegevens die rechtstreeks ontvangen worden maar waar nog bijkomende acties ondernomen worden, zullen uiterlijk 30 kalenderdagen na afloop van de acties worden overgezet op een aparte opslagruimte. 

ü  De gegevens zullen gedurende 1 jaar bewaard worden, tenzij anders overeengekomen met de eigenaar van deze gegevens (uzelf). De eigenaar (uzelf) kan hiervoor een bericht sturen naar Passo Avanti via het e-mailadres anima@passo-avanti.com. De eigenaar (uzelf) kan zowel vragen om een schrapping van de gegevens alsook de wijziging van de termijn waarop de gegevens worden bijgehouden.

ü  De aparte opslagplaats kan volledig losgekoppeld worden van computers teneinde het risico op lekken zoveel mogelijk tegen te gaan. De gegevens zelf zullen telkens van de betrokken computer gehaald worden, zodat bij een hacking de kans op vrijgave van persoonlijke data zo klein mogelijk gehouden wordt.

ü  De aparte opslagplaats zal voorzien worden op aparte hardware, zijnde een USB-stick of een externe harde schijf. Er zullen geen gegevens in de cloud opgeslagen worden, ook hier met als beoogd doel de kans op een datalek zoveel mogelijk tot een minimum te beperken.

ü  Wanneer Passo Avanti bemerkt dat er een datalek is, zullen de nodige instanties onmiddellijk op de hoogte gebracht worden, alsook de mogelijke schadelijders van deze gegevens. 

ü  Passo Avanti voorziet in een antivirus om de kansen om zichzelf en de gegevens zo veel mogelijk te beschermen tegen ongewenste cyberaanvallen. 

 

·     Vragen:

ü  Indien u bijkomende vragen hebt rond uw gegevens, ons privacybeleid of de GDPR-regelgeving in het algemeen, kan u altijd een vraag stellen via anima@passo-avanti.com.

 

 

Geschil

Ieder geschil met betrekking tot de Passo Avanti-website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.