3. Het curriculum vitae

Een curriculum vitae is meer dan een opsomming van jouw eerdere verwezenlijkingen. Het moet een beeld geven van wie je bent en waar je naar toe wil. Hieronder vind je enkele belangrijke tips om jouw cv overzichtelijk te maken. Een cv bevat ideaal gezien maximum twee pagina’s. Zorg er dus voor dat je alles zo beknopt en ordelijk mogelijk in jouw cv plaatst.
Hieronder vind je enkele belangrijke tips om jouw cv overzichtelijk te maken.

Het cv bevat enkele belangrijke onderdelen die we hieronder verder gaan toelichten.
 

 • Contactgegevens: zorg dat deze zeker correct zijn en voorzie dat deze volledig zijn. Zorg alleszins voor een adres, telefoonnummer en e-mailadres zodat je zeker kan gecontacteerd worden. Vaak is het interessant om de gegevens bovenaan of net onderaan het cv te zetten. Contactgegevens zijn belangrijk, maar hoeven geen prominente plaats te krijgen op jouw cv.
 • Profiel: deze rubriek bevat een korte schets van welke jobs of functies jouw interesse opwekken en waarom je hiervoor geschikt bent. Deze rubriek dient vrij hoog bovenaan te staan. Deze rubriek is geen must, maar wel een pluspunt op jouw cv. Dit houdt uiteraard wel in dat je eerder gericht gaat solliciteren.
 • Onderwijs en scholing: vertrek vanuit de omgekeerde tijdslijn. Met andere woorden, het laatst behaalde diploma zet je bovenaan, het eerst behaalde diploma zet je onderaan de lijst. Heb je eindwerken gemaakt, vermeld deze hier dan ook kort bij. Indien je een vrij algemene richting hebt gevolgd, kan het interessant zijn een paar relevante studievakken te noteren zodat de tegenpartij jouw specialisaties kan zien. Ook als je nog extra cursussen (avondschool, trainingen op het werk…) hebt gevolgd, mogen deze hierbij geplaatst worden. Ben je een schoolverlater en heb je een onderscheiding of beter behaald, vermeld dit er zeker tussen haakjes bij.
 • Ervaring: werk ook hier met een omgekeerde tijdslijn. Vertrek van de meest recente werkervaring en ga zo terug in de tijd. Vermeld bij elke werkervaring kort even de belangrijkste taken die je daarin had, maar schrijf geen brief. Als je een belangrijke verwezenlijking hebt, vermeld deze dan kort maar krachtig bij de werkervaring. Niet bij elke werkervaring hoeft noodzakelijk een verwezenlijking te staan. Jouw verwezenlijkingen moeten iets aantonen, jouw interesses, jouw sterktes maar ook jouw resultaatsgerichtheid.
 • Vaardigheden: vermeld hier de belangrijkste vaardigheden. Doorgaans zijn dit taalvaardigheden en computervaardigheden. Wees eerlijk in de mate waarin je deze verworven hebt. Bij taal geldt dat enkel geschreven en gesproken kennis van belang is. Passieve kennis (lezen en begrijpen) is namelijk altijd groter dan actieve kennis (spreken en schrijven). Als je geen vergelijkingspunt hebt, vergelijk dan met de Europese normering (vanaf A1 tot C2 niveau).
 • Zijn er nog andere belangrijke vaardigheden, vermeld deze dan ook. Dit kunnen bijvoorbeeld leidinggevende of commerciële vaardigheden zijn. Mensen die specifieke kennis en vaardigheden moeten aantonen, zoals IT’ers of ingenieurs, maken best een bijlage aan hun cv waarin ze deze apart oplijsten. Zorg ook voor een puntensysteem zodat de tegenpartij weet waar je sterk in bent en waar je eerder minder in gespecialiseerd bent.
 • Persoonlijkheid: als je dit vermeldt, doe dit dan kort. Op een gesprek wordt hierop doorgaans verder ingegaan. Vermeld ook die karaktertrekken die echt sprekend zijn voor jou. Vaak zien selectieverantwoordelijken enkele typische kenmerken terugkomen zoals perfectionisme en teamspeler. Vermeld dit enkel wanneer deze jouw belangrijkste eigenschappen zijn. Als je een echt organisatietalent bent, is het belangrijker om dit in de kijker te zetten.
 • Hobby's en vereningsleven: Je hebt de plaats in jouw cv nodig voor andere onderdelen in het cv. Wederom, wees hier dan ook echt kort over en vermeld enkel wat jou typeert. Ben je net afgestudeerd en was je scoutsleider, dan is dit zeker belangrijk. Ben je al twintig jaar aan het werk en was je vroeger scoutsleider, dan is dit misschien minder relevant. Zorg ervoor dat je geen berekeningen maakt in de trend van "ik moet iets noteren waaruit blijkt dat ik een teamspeler ben en nog een tweede waaruit blijkt dat ik zelfstandig kan werken". Dit heeft weinig belang want selectieverantwoordelijken gaan hier minder aandacht aan schenken. Als je echt heel goed zelfstandig kan werken, laat dit dan vooral naar voor komen in het onderdeel ervaring.
 • Verwezenlijkingen: sommige sollicitanten kiezen voor een aparte rubriek verwezenlijkingen. Dit kan maar hoeft niet. Als je dit noteert, zorg dan dat je duidelijk maar kort noteert wat jouw verwezenlijkingen waren. Houd je tot de meest belangrijke verwezenlijkingen zodat deze meer in het oog springen.

 

 

Algemene tips:

 • Zorg voor een ordelijke lay-out. Deze moet echt perfect zitten. Zijn hier duidelijke fouten, kan dit gepercipieerd worden als slordig en weinig gemotiveerd. Voorkom ook dat je lay-out wijzigingen ondergaat en sla het cv daarom op onder een pdf-document. Zorg vooral ook voor een aantrekkelijke maar zakelijke stijl. Ben je een creatief iemand en solliciteer je voor een creatieve job, dan kan je hierin ook je creativiteit duidelijk laten zien, want dit kan belangrijk zijn om in aanmerking te komen voor een gesprek. Maar wederom, zorg voor een zakelijke en aangename stijl.
 • Taalfouten: zorg ervoor dat er in jouw cv geen enkele taalfout voorkomt. Als je doorgeeft dat je perfectionistisch bent, maar er staat een taalfout in, dan heb je mogelijks jouw kans al verkeken. Ben je onzeker of je de juiste schrijfwijze gebruikt, kijk dit dan even na op taaladvies.net, de taaltelefoon of via VRT-taalnet. Uiteraard kan je ook altijd het groene boekje of een woordenboek raadplegen, maar zorg dat je versies hebt die de laatste spellingsregels bevatten. Voorkom ook dat je twee talen door elkaar gebruikt. Zeker Engelse woorden vinden vaak een weg in Nederlandstalige cv's. Als het over vakjargon gaat, is dit uiteraard logisch, maar de zin "ik ben een echte teamplayer" kan je echt wel vervangen door "ik ben een echte teamspeler". Dit komt consistenter, nauwkeuriger en ordelijker over.
 • Zorg dat je kiest voor een juiste volgorde van je rubrieken. Het belang wordt in vele gevallen bepaald door de relevantie. Is jouw werkervaring belangrijker dan jouw opleiding, zorg er dan voor dat deze volgorde dit ook laat blijken.
 • Schrijf in puntjes. Een cv dient niet om volzinnen neer te pennen. Zoals eerder al aangehaald, jouw cv bevat idealiter maar maximum twee pagina's.
 • Je kan ook werken met een functioneel cv en dan ga je de competenties gebruiken als een leidraad doorheen jouw cv. Als je met dit type cv werkt, zorg er dan altijd voor dat je onderaan het cv nog even kort de historiek van de werkervaringen noteert. Selectieverantwoordelijken zien dit graag omdat het een leidraad vormt van jouw evolutie.