6. De uitnodiging en de voorbereiding

  • Het bedrijf: lees hun website volledig door. Kijk op welke klanten zij zich richten, hoe het organigram in elkaar zit, of ze nationaal dan wel internationaal actief zijn en wat hun missie en visie is. Zoek daarnaast ook het bedrijf op via LinkedIn of via Facebook of Twitter. Google het bedrijf eens en kijk wat anderen hierover schrijven of waar ze hoog op scoren. Zo leer je hen alvast een beetje kennen.
  • De functie: bekijk de functie opnieuw in de diepte. Kijk na op welke punten je sterk staat en waar je nog werkpunten in ziet. Bereid voor hoe jij gaat aantonen dat je in bepaalde gevraagde competenties sterk bent en ga na hoe je tekortkomingen zal opvangen. Je kan bijvoorbeeld extra cursussen gaan volgen. Start je ook daadwerkelijk, ga die cursussen dan ook effectief volgen.
  • Motivatie: maak nog eens voor jezelf duidelijk waarom je gemotiveerd bent om voor deze functie en in dit bedrijf te solliciteren. Maak dit ook concreet en leg verbanden met eerdere ervaringen, schoolse kennis, interesses…
  • Zorg ervoor dat je zelfbewust wordt. Iedereen weet dat één van de typische vragen gaat over sterke kanten en zwakke kanten. In praktijk zien we echter dat niet iedereen zomaar zwakke kanten kan geven. Met alle respect, maar selectieverantwoordelijken weten er dan onmiddellijk enkele: te weinig zelfkritsich, gemakzuchtig, weinig bescheiden, weinig zelfbewust, weinig gemotiveerd omdat je zelfs een zo voor de hand liggende vraag niet kan beantwoorden. Dit is een vraag die je perfect kan voorbereiden, doe dit dan ook. Maak gerust ook een verschil tussen werkpunten (ervaring en betere kennis kunnen dit versterken) en minpunten (een eigenschap die nu eenmaal typisch is voor wie jij bent en die je niet zomaar veranderd krijgt). Zorg er ook voor dat je minpunten geen positieve draai gaat geven. Voor selectieverantwoordelijken komt dit als een ingestudeerd nummertje over. Wees liever eerlijk en geef op een zelfbewuste manier aan hoe het in elkaar zit. Dat komt zoveel echter en eerlijker en dus positiever over.
  • Bereid ook zelf minstens twee vragen voor die specifiek met de functie of het bedrijf te maken hebben. Dus geen vraag naar verlof of loon, maar echt inhoudelijke vragen. Heel wat selectieverantwoordelijken vragen of je zelf nog met vragen zit en het wekt altijd veel verbazing als een sollicitant zegt dat er geen meer zijn, tenzij het gaat over een heel uitgebreid sollicitatiegesprek waarin deze vragen onverwacht reeds beantwoord zijn. Doe je dit niet, kan dit wijzen op weinig interesse of weinig motivatie of erger nog, selectieverantwoordelijken denken dat je niet echt over een goede werkhouding beschikt.
  • Als je geen informatie krijgt over de randvoorwaarden, kan je hier gerust naar vragen. Er zijn af en toe selectieverantwoordelijken die hier gevoelig aan zijn, maar dit zijn toch eerder logische vragen. Houd dit soort vragen echter wel tot het einde en zorg dan zeker dat je nog inhoudelijk hebt doorgevraagd. Als je zelf een bepaald loon in het achterhoofd hebt, zorg dan dat je drie cijfers hebt: een wensloon, onderhandelingsmarges en een loon waar men niet onder mag. Je moet deze uiteraard niet allemaal mondeling zeggen, maar het helpt om jou sterker op te stellen in de onderhandelingsfase. Om tot deze drie cijfers te komen, dien je jouw uitgavenpatroon in kaart te brengen. Zo kom je tot een inzicht van wat voor jou echt een minimum moet zijn.
  • Ben je schoolverlater, laat het dan echt wel duidelijk zijn. Aan het begin van je carrière heb je echt nog geen recht om al grote looneisen te stellen. Krijg je een vraag in het kader van loonverwachtingen, kan je een zeer correct antwoord als volgt geven: "ik besef dat ik als schoolverlater mezelf eerst nog moet bewijzen. Ik heb dan ook geen looneisen te stellen. Als ik mijzelf binnen de drie jaar echt heb bewezen, dan hoop ik dat de werkgever dit gepast zal belonen." En dit is ook echt de attitude die een schoolverlater dient te hebben. Tenslotte hebben we in België minimumlonen die bij wet zijn vastgelegd. Je hoeft dus geen schrik te hebben voor dumpinglonen.
  • Adres en contactgegevens: zorg dat je deze zeker bij hebt en zoek op voorhand uit of er werken zijn op de te volgen baan waardoor je moet omrijden. Voorzie ook voldoende speling zodat je niet te laat toekomt op je gesprek. Kom je toch te laat, verwittig dan jouw contactpersoon en bied jouw excuses aan.
  • Stel dat je het echt niet vindt, kan je ook snel het bedrijf bellen. Ideaal is het als je een klein kwartiertje op voorhand aanwezig bent. Een half uur is echt te vroeg, maar te laat komen is nog veel schadelijker voor de eerste indruk.