4. De motivatiebrief

  • Zorg voor een goede indeling van jouw brief. Een brief bevat een inleiding, een middenstuk en een afsluiting. De inleiding start idealiter nooit met het woordje "ik". B.v.: Ik wil graag solliciteren voor uw openstaande vacature. Beter is: Naar aanleiding van uw openstaande vacature, wil ik graag mijn motivatiebrief en cv aan u bezorgen.
  • Zorg voor een correcte lay-out. Ook hier kan je best opslaan in een pdf-bestand, zodat alles heel ordelijk blijft.
  • Zorg voor een correct taalgebruik. Dit houdt meer in dan een juiste spelling. Zorg ervoor dat je geen zware stijlfouten gebruikt, dat grammaticaregels correct worden toegepast en dat de brief vlot en aangenaam leesbaar is. Ben je niet zeker, zoek de juiste informatie dan op via taaladvies.net.
  • Een motivatiebrief mag maar 1 pagina bevatten. Zorg dus dat je krachtig en kernachtig schrijft.
  • Zorg dat je motivatiebrief concreet is. Teksten als "zoek je de perfecte administratieve werkkracht, dan heb je deze met mij gevonden want ik ben nauwkeurig, perfectionistisch en flexibel" vertellen weinig als je deze niet toelicht. Maak daarom ruimte om jouw motivatie voor de functie en het bedrijf heel concreet te schrijven en geef aan waarom jij nu echt de kandidaat bent die ze zoeken. Je moet jezelf in de kijker plaatsen, maar wees toch voldoende bescheiden. Weinig bedrijven hebben nood aan opscheppers.
  • Zorg ervoor dat je motivatiebrief echt voor dat specifieke bedrijf geschreven is. Selectieverantwoordelijken hebben doorgaans echt wel door wanneer deze brief gebruikt wordt bij andere sollicitaties. Een gerichte sollicitatiebrief zegt veel meer over jouw persoonlijkheid dan algemene brieven en worden bijgevolg ook veel meer gewaardeerd.
  • Zorg ervoor dat je duidelijk jouw contactgegevens noteert. Opnieuw, deze dienen volledig én correct te zijn.