Werkgroepen

 a) Bryo

Bryo staat voor Bright & Young en is een netwerk van jonge, gedreven mensen die goesting hebben om hun idee in de praktijk om te zetten. 

Op de maandelijkse meetings zijn er afwisselende activiteiten. Zo wordt er voorzien in workshops, trainingen maar krijg je ook de kans om in kleine groepen met klankborden te spreken. Je kan er terecht met allerhande vragen rond de opstart van een eigen bedrijf. Zo krijg je informatie over de verschillende financieringsmogelijkheden, het opmaken van een businessplan maar kom je ook in contact met nieuwe strategiëen zoals de Lean Strategy. 

Daarnaast wordt er voorzien in de nodige netwerkmomenten tijdens dewelke interessante gegevens kunnen uitgewisseld worden en eventueel partnerships ontstaan. 

 

b) Platotraject zorg 2015

De Platotrajecten zijn werkgroepen georganiseerd door Voka en ingericht voor Vokaleden. Via het Platotraject zorg zit ik in een groep van 15 ondernemers die zich willen inwerken in de zorgsector. Via allerhande activiteiten krijgen we zicht op de heersende wetgeving, komen we in contact met zorgverleners en hun noden en behoeften en worden we sterker op de hoogte gehouden van de vele evoluties die de zorgsector volop ondergaat. 

Passo Avanti is hierin specifiek geïnteresseerd vanwege de achtergrond van zaakvoerster Anima Van Hoof. Zij heeft in het verleden een diploma sociaal verpleegkunde behaald en een master in de sociale wetenschappen. Door haar ervaringen in de kinderopvang, de geestelijke gezondheidszorg en de rusthuissector kent zij de zorgsector van binnenuit. Passo Avanti onderzoekt dan ook of er een mogelijkheid is om haar dienstverlening voor een stuk te enten op de vragen die de rusthuissector heeft. Meer bepaald wil Passo Avanti onderzoeken of de klant nood heeft aan een gerichte HR-dienstverlening. Er zal worden ingezet op het onderzoeken, verbeteren en implementeren van arbeidsorganisatieprocessen enerzijds en de coaching en begeleiding van hoofdverpleegkundigen anderzijds. Beide onderdelen leiden tot een stijging van de arbeidstevredenheid, een daling van retentie- en verzuimcijfers en verbetering van employer branding. Deze elementen leiden op hun beurt tot een betere kwalitatieve instroom van nieuwe medewerkers.