Passo Avanti coach van Mohammed

In dit artikel lees je over de samenwerking tussen verschillende stakeholders om talent een kans te geven. Passo Avanti heeft daarbij het mentorschap van Mohammed op zich genomen. Heb jij ook zin in een loopbaancoaching via Passo-Avanti? Aarzel niet en vul zeker het contactformulier in.

 

Voka, Stad Gent en VDAB starten samen het project 'Mentoring naar werk'

Welkom in ons bedrijf, Mohammed!


Vandaag organiseerden Voka Oost-Vlaanderen, VDAB en Stad Gent de startsessie van het nieuwe project 'Mentoring naar werk' dat anderstalige werkzoekenden met een hoge scholing gemakkelijker aan een passende job moet helpen. Om dit doel te bereiken gaan zaakvoerders en kaderleden van Oost-Vlaamse ondernemingen mensen uit de doelgroep individueel begeleiden. Het project geniet de steun van de Koning Boudewijnstichting, en kadert binnen de doelstellingen van het partnerschap Gent, Stad in Werking, van waaruit dit initiatief mee wordt ondersteund. Eind 2015 worden de eerste resultaten verwacht.


De jongste maanden was er veel te doen rond de moeizame integratie van mensen met een migratie-achtergrond. De meeste bedrijven leveren - 'met goesting'- inspanningen om gelijke kansen op de werkvloer waar te maken. Dat verdient aandacht, en is een signaal dat het partnerschap Gent Stad in Werking, waarvan de partners achter dit mentorenproject deel uitmaken, krachtig wil geven.

Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen: "Laat er geen twijfel over bestaan: ondernemingen doen er alles aan om het beste talent naar zich toe te halen. Dat is vandaag hun grootste uitdaging, in het belang van de eigen competitiviteit op lange termijn. Daarom is het onzinnig en ongepast om ondernemingen op te zadelen met verplichtingen en stiekeme controles. Bedrijven bewijzen vandaag reeds dat medewerkers – ook van allochtone origine - die goesting en wilskracht tonen, zéér welkom zijn."

Rudy Coddens, schepen van Werk en voorzitter van het partnerschap Gent Stad in Werking: "Het blijft nodig om mensen met migratie-achtergrond goed te ondersteunen bij hun intrede op de arbeidsmarkt. Ook als ze hoger opgeleid zijn. Vaak beschikken zij immers niet over de informele netwerken, die doorslaggevend zijn om vlot op hun niveau aan de slag te raken. Daarom gaan we samen met VOKA en VDAB mentoren inzetten, om hen te coachen in hun zoektocht naar werk, en om hen, via die mentor, tegelijk zo’n informeel netwerk aan te reiken. Op die manier willen we een positieve bijdrage leveren en werk maken van gelijke kansen op de werkvloer. We doen dat zonder de bedrijven met de vinger te wijzen. Veeleer willen we de hand reiken, vanuit het krachtige lokale partnerschap dat Gent Stad in Werking is. Dit project is daar één van de concrete vertalingen van, die we samen met Voka en VDAB kunnen realiseren. Want elk talent telt. Ook talent met migratie-achtergrond."

Yoeri Van Hullebusch (VDAB): "Bedrijven die een toekomstgericht en verstandig HR-beleid voeren en willen overleven op lange termijn zijn genoodzaakt om op een innovatieve wijze talent aan te trekken. VDAB wil hen hierbij ondersteunen en via een professioneel bemiddelende aanpak de juiste mensen toeleiden. Hooggeschoolde jongeren met een migratie-achtergrond beschikken veelal wel over het talent om aan de slag te gaan maar niet over het juiste netwerk. Via een methodiek van mentorship willen we deze jongeren in contact brengen met dit informele netwerk. We zijn er van overtuigd dat dit project resultaat zal boeken."

Eind april 2015 waren er in Oost-Vlaanderen 12.894 uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (NWWZ) met een migratie-achtergrond (25% van het totaal in de provincie). 1.769 NWWZ met migratie-achtergrond bleken hooggeschoold. Om de kansen van deze mensen te verhogen, en aldus een positieve bijdrage te leveren aan gelijke kansen op de werkvloer, starten Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, VDAB en Stad Gent samen het project ‘Mentoring naar werk’. Bedoeling is om vanaf 19 mei gedurende een 6-tal maanden een individuele begeleiding te bieden aan een twintigtal anderstalige werkzoekenden met een stevige opleiding. Bijzondere aandacht hierbij gaat naar mensen van buiten de EU. Ondanks hun degelijke vorming en de professionele bemiddeling door de VDAB ervaren velen onder hen grote moeilijkheden om een passende, volwaardige baan te vinden.

 


Doelgroep


Deze actie richt zich doelbewust op een welomschreven doelgroep. De mentees worden door VDAB gescreend en beantwoorden aan een aantal voorwaarden: niet in België geboren, werkzoekend, hooggeschoold, een behoorlijke kennis van het Nederlands, vertrouwd met informatica.

Mohammed Habahbeh is verheugd om te kunnen starten in het project 'Mentoring naar werk'. Hij behaalde in 2006 een mastertitel aan de University of Texas in El Paso (VSA) en kwam in 2011 naar ons land. Mohammed volgde Nederlandse les en is sinds 1,5 jaar heel intensief op zoek naar werk – tot nu toe evenwel zonder succes.

"Ik hoop via mijn mentor coaching en begeleiding te krijgen op weg naar een job. Dat betekent: inzicht bieden in hoe je dit best aanpakt en wat er eventueel fout loopt. Ook verwacht ik een coach te vinden die me helpt mijzelf goed te 'verkopen', bijvoorbeeld in een interview. Ik hoop via mijn mentor de juiste bedrijven te vinden die bij mijn profiel passen."

 


Ondernemers als mentoren


Het nieuwe project gaat de expertise van ondernemers en kaderleden inzetten om de doelgroep extra te wapenen in de zoektocht naar een job. Een twintigtal Oost-Vlaamse ondernemingen bieden alvast hun medewerking aan. Ook Artevelde Hogeschool, Hogeschool Gent en het onderzoekscentrum I Minds springen op de kar.

Voka-projectleider Delphine Parmentier: "Via verschillende contactmomenten bouwt de mentor mee aan versterking van de competenties en zelfvertrouwen van de mentee. Hij tracht de werkzoekende te introduceren in zijn netwerk door bv. de mentee voor te dragen en gesprekken te regelen. Hij verleent advies en probeert te motiveren waar nodig. Interessant om aan te stippen is dat mentoren via dit traject een eigen netwerk opbouwen dat toelaat ervaring te delen en inspiratie op te doen rond diversiteit & arbeidsmarkt."

De acties moeten ervoor zorgen dat de mentees tegen april 2016 een volwaardige job hebben of – indien niet - een persoonlijk ontwikkelingsplan binnen een job.

Sven De Weerdt, general manager van Globius (Deinze) wil zich als mentor inzetten: "KMO's hebben medewerkers met goesting en ondernemerschap nodig. De juiste persoon op de juiste plaats zetten, en het optimaal benutten van talent, is de sleutel tot een succesvolle samenwerking. Ik wil vooral mijn blik verruimen en mensen op weg helpen. Ik hoop vooral dat er evenveel enthousiasme is bij de mentee."

Geert Moerman: "Eind 2015 wordt het project geëvalueerd. Indien blijkt dat mentorship de verwachte toegevoegde waarde biedt, zou het mooi zijn om ‘Mentoring naar werk’ structureel in te bedden in Oost-Vlaanderen en eventueel in andere Vlaamse regio's."

 


Info


Wie meer wil weten over dit project kan terecht bij:

  • Delphine Parmentier (projectcoördinator Voka) via delphine.parmentier@voka.be of via 0475 861197.
  • Yoeri Van Hullebusch (regiomanager VDAB Gent) via 0474 80 13 25
  • Eddy Van de Walle (kabinetsmedewerker Rudy Coddens