Klanten

a) Selor

Voorzitten selectiegesprekken waarbij de psychotechnische competenties van de kandidaat worden onderzocht via de STAR(R)-techniek.

Doelgroep zijn kandidaten die opleiding tot veiligheidsagent hebben gevolgd of zullen starten (o.a. opleiding integrale veiligheid, bewakingsagent…).

 

b) Voka

Traject van 7 maanden waarbij ik als mentor een mentee onder de vleugels neem in zijn of haar zoektocht naar een duurzame plaats op de arbeidsmarkt. De mentee in dit project is een hoogopgeleide man of vrouw van allochtone origine. Via sollicitatietraining, het opbouwen van een netwerk en onderzoeken van de noden en behoeften van mijn mentee zorgen we samen voor het ontwikkelen van de juiste competenties en attitudes. Daarbovenop tracht ik hem of haar in contact te brengen met potentieel interessante werkgevers.

 

c) Universiteit Gent

Gastspreker voor het brengen van de workshop rond doelgericht solliciteren. Het betreft een dynamische en deels vraaggestuurde workshop om de studenten meer inzicht te geven in het sollicitatieproces zelf maar hen ook nieuwe manieren aan te leren die hun kansen op succes danig verhogen.

 

d) Jobsalon

Adviesverlening in kader van de HR-markt, de arbeidsmarkt en mogelijke tendenzen die zich in beiden wellicht zullen voordoen. Daarnaast werd er voorzien in een aantal selectiegesprekken met kandidaat-vertegenwoordigers. In de eindfase heb ik het rondetafelgesprek begeleid om de kandidaten in een andere context te kunnen observeren om zodoende hun competenties en attitudes in te schatten. 

Vanwege het partnership dat Passo Avanti heeft met Jobsalon, krijgt Passo Avanti een onbeperkte toegang tot hun cv-database. 

Meer informatie over jobsalon: www.jobsalon.be

 

e) Klanten op zoek naar een nieuwe medewerker

Naast de pure zoektocht, voorzie ik eveneens een diepte-interview dat zowel competentie- als attitudegestuurd is. Tijdens het diepte-interview wordt naast de bevragingen naar situaties en persoonlijke achtergronden, ook gewerkt met rollenspelen, casussen en desgewenst het bijeenbrengen van de beste kandidaten in een vorm van werkpleksimulatie. Deze methodieken worden, afhankelijk van de klant, verder aangevuld met cognitieve testen en persoonlijkheidstesten.

 

f) Creatieve generalist

Interatieve en boeiende workshop die inzoomt op sollicitatietraining en –advies. De workshop is specifiek gericht op de doelgroep van de creatieve generalist. Via oefeningen, informatie en inspirerende verhalen worden nieuwe en vooral meer succesvolle manieren om te solliciteren toegelicht.

De workshop wordt allicht dit jaar nog verder aangevuld met een e-cursus. Voor meer informatie over het profiel van de creatieve generalist, surf je best naar www.creatievegeneralist.be

 

g) Tuinbouwschool te Melle

Via een lessenreeks en bijhorende paper worden de leerlingen van het zesde jaar getraind in het versterken van hun skills tijdens sollicitatiegesprekken. Hierbij volgt eveneens een volledig nazicht van het curriculum vitae en de motivatiebrief.

 

h) Particulieren

Loopbaancoaching met een persoonlijke aanpak. Via gesprekken tracht ik te achterhalen wat de jobwensen zijn, wat er in het verleden misliep en welke functie(taken) mijn klanten energie gaven. Op basis daarvan wordt er in kaart gebracht welk type job mijn klanten zoeken. Daarnaast wordt er ingezoomd op het curriculum vitae en de motivatiebrieven. In de training worden er ook diverse manieren van solliciteren aangeleerd. 

 

i) TMVW (Farys)

Workshop het dynamische diepte-interview. Via deze workshop leren ervaren selectieverantwoordelijken andere methodieken om een diepgaand selectie-interview te houden. Door het gebruik van de nieuwe methodieken, die een hoge voorspellende waarde kennen, worden kandidaten uit hun comfortzone gehaald. Tegelijkertijd is het ook voor de sollicitant een leerrijke ervaring omdat hij in contact komt met uitdagende vragen, nieuwe manieren van denken en hij of zij kent achteraf veel beter zijn sterktes en zwaktes.