KMO-portefeuille

KMO-portefeuille:

Passo Avanti is een geregistreerd dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille:

 • registratienummer advies: DV. A231519
 • registratienummer opleiding: DV. 0231518

 

Eenk kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 40% steun genieten via de KMO-portefeuille. U ontvangt maximaal 10.000 euro steun per jaar.

Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30% steun genieten via de KMO-portefeuille. U krijgt maximaal 15.000 euro per jaar.

 

Passo Avanti is een erkend dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille en dit voor de pijlers opleiding & advies.


Definitie opleiding: Het onderricht, gevolgd door de werkenden in de onderneming bij een dienstverlener, dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbetern van het huidige of toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming en gericht is op de kernprocessen van de onderneming. De opleiding draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

 

Wat zijn de in aanmerking komende kosten voor de opleiding? 

Volgende opleidingskosten kunnen gesubsidieerd worden:

 • De kost van de opleiding
 • Catering beperkt tot 25 euro per persoon per dag
 • cursusmateriaal voor zover dit uitsluitend wordt gebruikt tijdens de opleiding
 • Verplaatsingskosten docent
 • BTW kan nooit gesubsidieerd worden.

U doet uw steunaanvraag vanaf de inschrijving en tot veertien dagen na de start van de lessen. De opleiding moet beëindigd zijn voor 31 december van het kalenderjaar dat volgt op het jaar van de subsidieaanvraag.

 

 

Definitie advies: Het advies, verleend door de dienstverlener, dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming en dat bijdraagt tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

Het advies kan de volgende vormen aannemen:

 • Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding van de implementatie.
 • Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

 

Wat zijn de in aanmerking komende kosten van een advies?

 • De kosten van het advies (beperking van het uurtarief valt weg)
 • BTW kan nooit gesubsidieerd worden

 

U vraagt de steun online aan vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking. 

Het advies moet beëindigd en gefactureerd zijn voor 31 december van het kalenderjaar dat volgt op het jaar van de subsidieaanvraag.

Per overeenkomst voor het verlenen van advies maximaal 1 subsidieaanvraag.

Voor meer info i.v.m. de KMO-portefeuille verwijzen wij u graag door naar de website van "Agentschap Innoveren & Ondernemen" - http://www/kmo-portefeuille.be/".