Sluit arbeidsmarkt de deuren voor schoolverlaters?

De huidige economische crisis speelt de schoolverlaters natuurlijk niet in de kaart. Maar is dit nu echt de énige reden van de hoge jeugdwerkloosheid?
 
Dat dit effectief een belangrijke reden is, gaan we met dit artikel niet ontkennen. Economische laagconjunctuur brengt altijd een belangrijk spanningsveld met zich mee dat vooral bepaalde doelgroepen, zoals schoolverlaters, treft. Dit was in de economisch moeilijke jaren 80 niet anders.  Toch schort er wat bij het sollicitatieproces van schoolverlaters. Er zijn, zeker in tijden van economische crisis, altijd wel een aantal bedrijven die specifiek naar deze doelgroep op zoek gaan. Jonge, groeiende KMO's zien hierin bijvoorbeeld een mogelijkheid om eerder goedkope werkkrachten aan te werven die later in andere en vaak hogere functies kunnen terechtkomen en zo als het ware kunnen meegroeien met het bedrijf.
 
Ondanks het feit dat schoolverlaters geen werkervaring kunnen aantonen, beschikken zij over een heel ander troevengamma. Als we echter lukraak een aantal cv's van schoolverlaters bekijken, vinden we weinig aantrekkelijke cv's en motivatiebrieven. Bij extra troeven vinden we bijna altijd leergierigheid, zelfstandig kunnen werken en een goede teamgeest terug: vage troeven die weinig vertellen over de persoon achter de sollicitant.
Schoolverlaters die daarentegen op een eigen en creatieve manier kunnen aantonen over welke attitudes zij beschikken, welke interessante troeven zij kunnen aanbrengen en waarom juist hun kandidatuur zo interessant is voor de kandidaat-werkgever, hebben een grote voorsprong in de zoektocht naar een job. Maar laat het nu net dat zijn waar weinig op wordt ingezet.
 
Voorts is het net aan schoolverlaters om niet enkel via de meest bekendste kanalen te solliciteren (VDAB, gepubliceerde vacatures, interim- en selectiekantoren). Hen roep ik op om hun kansen ook eens te wagen via spontane sollicitaties, gericht op een zorgvuldig bepaalde doelgroep van bedrijven. Dit zal hun kansen zienderogen doen groeien. Want ondanks de crisis en het verminderde jobaanbod, zien we dat nog heel wat bedrijven op zoek zijn naar een fijne medewerker. En net als in de jaren 80 blijven er ook voor schoolverlaters heel wat potentiële jobs beschikbaar.
 
Noot: we spitsen ons met de doelgroep vooral toe op de gekwalificeerde schoolverlaters. Schoolverlaters zonder kwalificatie hebben een heel eigen aanpak nodig waar in dit artikel niet verder op werd ingegaan.