Sollicitatietraining Tuinbouwschool Melle

De tuinbouwschool te Melle wil volop inzetten op het versterken van de sollicitatieskills voor haar leerlingen. Binnenkort zullen een aantal van hen uitstromen naar de arbeidsmarkt. Zoals verschillende leerlingen nu al vermoeden, is solliciteren helemaal niet zo eenvoudig.
 

Via een handleiding wordt uitgelegd welke stappen de sollicitant kan zetten, wat de vereisten van een goed opgemaakt curriculum vitae zijn en wat nu eigenlijk de definitie van een goede motivatiebrief is. Tijdens de interactieve lessen werd ingezoomd op het sollicitatiegesprek zelf. Zo maakten de leerlingen kennis met verschillende vragen die gesteld kunnen worden en hoe ze moeten anticiperen op moeilijke vragen. Tijdens de les werden ze kritisch bekeken door de trainer, de leerkracht maar ook door de medeleerlingen. Zo werd niet alleen de inhoud van het antwoord geobserveerd maar ook de houding die ze bij het beantwoorden aannamen.

Tijdens deze les werd hen duidelijk dat de voorbereiding van cruciaal belang is, maar dat ook een SWOT-analyse van de eigen persoonlijkheid en het kennen en kunnen noodzakelijk is om een goed gesprek te kunnen voeren.

De lessenreeks werd afgesloten met een volledig nazicht van het curriculum vitae en de motivatiebrief. Per klas werden twee winnaars uitgekozen. De keuze is enerzijds gevallen op de correchtheid van de beide documenten, anderzijds werd er ook gekeken of ikzelf de leerlingen ook zou uitnodigen, mochten zij officieel hun cv hebben ingestuurd.

Algemeen wil de lessenreeks de leerlingen een stap vooruit laten zetten in het betreden van de arbeidsmarkt.

Passo Avanti wenst hen van harte veel succes toe in hun toekomstige carrière.